O нама

ЈП “Пословни центар Општине Палилула” је јавно предузеће за управљање и коришћење пословног простора на коме је носилац права коришћења Градска општина Палилула.

ЈП “Пословни центар Општине Палилула” основано је 28. маја 1992. године.

Фонд пословног простора којим управља ЈП “Пословни центар Општине Палилула” износи 22.560 квадратних метара.

ЈП “Пословни центар Општине Палилула” управља и пијачним тезгама на пијацама у Вишњичкој Бањи, на Карабурми код окретнице аутобуса 16 и 23, испод Панчевачког моста (рибља пијаца), у Котежу и Борчи (центар 3).

ЈП “Пословни центар Општине Палилула” врши услугу издавања сала месних заједница скупштине општине Палилула, које се издају за комерцијално коришћење.

ЈП “Пословни центар Општине Палилула” има надзорни одбор састављен од 3 чланa на челу са председником господином Слободаном Игњатовићем.

ЈП “Пословни центар Општине Палилула” има 16 запослених организованих у 3 сектора, правни, књиговодствено – рачуноводствени и технички.

Директор ЈП”Пословни центар општине Палилула” је Томислав Јовановић.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.